Artykuły spożywcze - gra "ja mam..., kto ma...?" - wersja polsko-ukraińska

gra "Ja mam... kto ma...?"

Poziom: zerówka, I klasa, 6 lat, 7 lat

Strony: 15

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: ćwiczenie koncentracji uwagi, komunikacji społecznej, poznawanie nazw podstawowych artykułów spożywczych, poszerzanie słownika czynnego dziecka

Czas realizacji: 10 minut

Forma pracy: zbiorowa, grupowa