Ciało człowieka – gra „ja mam… kto ma?” – wersja polsko-ukraińska

gra utrwalająca anatomię człowieka

Poziom: II klasa, III klasa, 7 lat, 8 lat, 9 lat

Strony: 15

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: ćwiczenie koncentracji uwagi, komunikacji społecznej, utrwalanie wiedzy nt. anatomii człowieka

Czas realizacji: 10 minut

Forma pracy: zbiorowa, grupowa