Ciepło, zimno. Ubrania na cztery pory roku – wiosna - wersja ukraińska

dobór garderoby

Poziom: 0, 5 lat, 6 lat

Strony: 2

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: doskonalenie wiedzy na temat doboru ubrań adekwatnie do pogody, ćwiczenie rozpoznawania pór roku, kolorów w przyrodzie w poszczególnych porach roku, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, myślenia i spostrzeganie zależności

Czas realizacji: 15 - 30 minut

Forma pracy: indywidualna lub grupowa