Flagi państw Unii Europejskiej - wersja ukraińska

kolorowanie według kodu

Poziom: Klasa III, 8 lat, 9 lat

Strony: 8

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: wspieranie spostrzegawczości, nauka i utrwalanie słownictwa dotyczącego państw Unii Europejskiej

Czas realizacji: 45 minut

Forma pracy: indywidualna