Kolorowanka figury geometryczne - wersja ukraińska

rysowanie, kolorowanie

Poziom: Klasa I, Klasa II

Strony: 1

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: uczeń rozpoznaje kształty, poznaje nazwy różnych figur płaskich

Czas realizacji: 15 minut

Forma pracy: indywidualna