Konkurs pt. „KREATYWNY NAUCZYCIEL dzieli się…” - III edycja

Data dodania: 2023-09-28 09:20:56

KREATYWNY NAUCZYCIELU, startuje trzecia edycja konkursu KREATYWNY NAUCZYCIEL DZIELI SIĘ…

 

ZASADY TRZECIEJ EDYCJI KONKURSU KREATYWNY NAUCZYCIEL DZIELI SIĘ..

•       zgłoś do konkursu autorski pomysł na zabawę edukacyjną przygotowaną z myślą o dzieciach w wieku 3-9 lat (tematyka dowolna) na adres kontakt@zmalujmyrazem.pl – szczegółowy opis lub projekt

•       wygraj jedną z 15 nagród od BIC

•       zgłoszenia przyjmujemy od 30.09.2023 r. do 27.10.2023 r. do godz. 23:59:00

•       wyniki ogłosimy do dnia 20.11.2023 r. na Zmalujmy Razem

•       zwycięskie prace opublikujemy na Zmalujmy Razem

•       każdy laureat otrzyma zaświadczenie o publikacji nagrodzonej pracy

 

PRAWIDŁOWE ZGŁOSZENIE

1.      Zgłoszenie prześlij na adres: kontakt@zmalujmyrazem.pl, w czasie trwania edycji konkursu, w której chcesz wziąć udział.

2.      W tytule wiadomości podaj pełną nazwę danej edycji konkursu (KREATYWNY NAUCZYCIEL dzieli się… koncepcją zabawy).

3.      Dokładny opis/projekt zabawy prześlij w postaci pliku lub plików w formacie .docx (łączna waga nie większa niż 15 MB).

4.      Jeżeli chcesz załączyć grafiki stanowiące integralną część karty pracy, gry lub zabawy prześlij je w formacie PDF, JPG/JPEG lub PNG (grafiki nie są obowiązkowe).

5.      Do każdego zgłoszenia dołącz następujące dokumenty (do pobrania po zalogowaniu się na Zmalujmy Razem (Profil -> Prześlij nam swój materiał):

·      uzupełnioną metryczkę (format .doxc)

·      skan uzupełnionego i podpisanego oświadczenia dotyczącego przekazania praw autorskich (format PDF, JPG/JPEG lub PNG),

6.      Zgłoszenia niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę podczas przyznawania nagród (zostaną odrzucone).

7.      Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia otrzymasz drogą mailową w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania prawidłowego zgłoszenia.

8.      Możesz przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, ale jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w danej edycji konkursu. Otrzymanie nagrody w danej edycji konkursu nie wyklucza otrzymania nagrody w innej edycji tego konkursu.

 

DO WYGRANIA (PO 15 PONIŻSZYCH KOMPLETÓW W KAŻDEJ EDYCJI KONKURSU)

•       zestaw piśmienniczy BIC, zawierający: 20 cienkopisów BIC Intensity Fine, 12 dwustronnych pisaków BIC Dual Tip, 12 pisaków z końcówką średniej grubości BIC Intensity Medium

•       zestaw ekologiczny BIC Green Kit, zawierający długopisy, ołówki, marker permanentny, klej w sztyfcie, korektor w taśmie z zapasem

•       3 długopisy BIC 4 Colours z botanicznymi dekorami

 

Regulamin konkursu: https://zmalujmyrazem.pl/konkurs-kreatywny-nauczyciel-dzieli-sie-regulamin 

Czekamy na kreatywne propozycje i życzymy wszystkim powodzenia!