Obliczenia w zakresie 10 - wersja ukraińska

rysowanie

Poziom: Klasa I, 6 lat, 7 lat

Strony: 1

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: uczeń liczy, dodaje w zakresie 10

Czas realizacji: 15 minut

Forma pracy: indywidualna