Orientacja przestrzenna - wersja ukraińska

rysowanie

Poziom: Klasa I, 6 lat, 7 lat

Strony: 1

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: określanie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się pojęciami: w lewo, w prawo, w górę, w dół

Czas realizacji: 25 minut

Forma pracy: indywidualna