Patronat Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Data dodania: 2022-02-07 07:56:51

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego objął patronatem program Zmalujmy Razem Przyszłość. Celem współpracy jest wspomaganie rozwoju indywidualnego studentów Wydziału przygotowujących się do wykonywania zawodu pedagoga i doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkolnych, wczesnoszkolnego i pracowników świetlicy. Współpraca patronacka służy podniesieniu aktywności przedstawicieli obu wspomnianych grup, a także wymianie doświadczeń między środowiskiem akademickim i pracownikami placówek edukacyjnych.