Uwaga: Aby zobaczyć lub pobrać ten materiał, należy się zalogować.

Podwodny świat - wersja ukraińska

kolorowanie według wzoru

Poziom: 0, klasa I, 5 lat, 6 lat, 7 lat

Strony: 1

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: rozwój wiedzy przyrodniczej, spostrzegawczości, doskonalenie umiejętności kolorowania według wzoru

Czas realizacji: 30 minut

Forma pracy: induwidualna