Przedszkolno-szkolny kalendarz adwentowy

kalendarz adwentowy z zadaniami ogólnorozwojowymi

Poziom: 0, I klasa, II klasa, III klasa, 5 lat, 6 lat, 7 lat, 8 lat, 9 lat

Strony: 31

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: ogólnorozwojowe, rozwijanie kluczowych kompetencje z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, plastycznej, przyrodniczej, społecznej, przybliżenie tematyki zwyczajów i tradycji świątecznych, rozwijanie sprawności motorycznej

Czas realizacji: określany indywidualnie przy poszczególnych zadaniach

Forma pracy: indywidualna, w parach, grupowa lub zbiorowa