Sycząca stokrotka

gra z kostką, kolorowanie

Poziom: 0, I klasa, 4 lata, 5 lat, 6 lat, 7 lat

Strony: 2

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: wzbogacenie zasobu słownictwa, prawidłowa artykulacja wyrazów, usprawnianie motoryki małej

Czas realizacji: 10 minut

Forma pracy: w parach