Teatr - wersja ukraińska

labirynt, antykolorowanka

Poziom: 0, 6 lat

Strony: 1

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: wzbogacanie słownictwa, rozwój kreatywności, doskonalenie umiejętności myślenia logicznego, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji na kartce papieru, planowania

Czas realizacji: 20 minut

Forma pracy: indywidualna