W świecie fantazji – bajkowe postaci

antykolorowanka

Poziom: 0, I klasa, II klasa III klasa, 6 lat, 7 lat, 8 lat, 9 lat

Strony: 1

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: rozwój twórczości, kreatywności, umiejętności współpracy, rozwijanie motoryki małej

Czas realizacji: 10 - 20 minut

Forma pracy: indywidualna lub w parach