Wąż matematyczny - wersja ukraińska

dodawanie i odejmowanie

Poziom: Klasa I, 6 lat, 7 lat

Strony: 1

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: doskonalenie umiejętności arytmetycznych

Czas realizacji: 15 minut

Forma pracy: indywidualna