Większa liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i w oddziałach I-III szkoły podstawowej

Data dodania: 2022-03-11 09:03:04

Minister Edukacji i Nauki podpisał nowelizację rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. poz. 502), konieczną ze względu na duży napływ dzieci obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Zgodnie z nowelizacją w roku szkolnym 2021/2022 będzie można zwiększyć liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym do 28, a w klasach I-III szkoły podstawowej do 29. Rozwiązania te mają służyć szybkiemu włączeniem dzieci z Ukrainy do polskiego sytemu oświaty, szczególnie w sytuacji kiedy nie można utworzyć dla nich oddziału przygotowawczego.


Więcej tu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wieksza-liczba-dzieci-w-oddziale-przedszkolnym-i-w-oddzialach-i-iii-szkoly-podstawowej---rozporzadzenie-podpisane