Bałwanek z plasteliny. Stosunki przestrzenne

praca plastyczna połączona z zabawą przestrzenną

Poziom: 0, I klasa, 5 lat, 6 lat, 7 lat

Strony: 3

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: ćwiczenie sprawności manualnej, planowania, umiejętności orientacji w przestrzeni, utrwalanie określeń kierunków w przestrzeni, doskonalenie spostrzegawczości i odtwarzania obrazu

Czas realizacji: 40 minut

Forma pracy: indywidualna, grupowa