Czas na pizzę

rysowanie i wyklejanie

Poziom: 0, I klasa, 5 lat, 6 lat, 7 lat

Strony: 1

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: doskonalenie motoryki małej

Czas realizacji: 15-20 minut

Forma pracy: indywidualna