Deszczowa wyklejanka - wersja ukraińska

wyklejanka

Poziom: 0, I klasa, 6 lat

Strony: 1

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: rozwijanie motoryki małej, rozpoznawanie kolorów, ćwiczenie grafomotoryki

Czas realizacji: 10 - 20 minut

Forma pracy: indywidualna