Geometria - geoplan - wersja ukraińska

kolorowanie

Poziom: Klasa I, 6 lat, 7 lat

Strony: 1

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: tworzenie figur na geoplanie po odczytaniu kodu, posługiwanie się linijką

Czas realizacji: 20 minut

Forma pracy: indywidualna