Kropeczkowe rytmy - wersja ukraińska

rozpoznawanie i układanie rytmów

Poziom: 0, 5 lat, 6 lat

Strony: 1

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: ćwiczenie umiejętności układania rytmów według wzoru graficznego, ćwiczenie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej

Czas realizacji: 30 minut

Forma pracy: indywidualna