Posegreguj śmieci

ekologiczna zabawa klasyfikacyjna

Poziom: 0, I klasa, II klasa, III klasa, 6 lat, 7 lat, 8 lat, 9 lat

Strony: 9

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: doskonalenie koncentracji, umiejętności logicznego myślenia i argumentowania, kształtowanie postaw proekologicznych, wdrażanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie poczucia obowiązku i przestrzegania zasad

Czas realizacji: 30 minut

Forma pracy: w parach, grupowa