Powitanie swojego ciała

rozpoznawanie części ciała

Poziom: 0, 5 lat, 6 lat

Strony: 2

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: utrwalanie nazewnictwa części ciała, rozwijanie czucia i schematu ciała

Czas realizacji: 10 minut

Forma pracy: zbiorowa