Rozgrzewka łyżwiarza – stań tak jak łyżwiarz

zabawa ruchowa

Poziom: 0, I klasa, 4 lata, 5 lat, 6 lat, 7 lat

Strony: 2

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: doskonalenie umiejętności nazywania części ciała, zdobywanie sprawności ruchowej, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie reakcji równoważnych, propagowanie aktywności fizycznej

Czas realizacji: 40 minut

Forma pracy: grupowa