Stoliczku, nakryj się

nakrycie stołu

Poziom: 0, I klasa, 5 lat, 6 lat, 7 lat

Strony: 2

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: ćwiczenie orientacji w przestrzeni, nazewnictwa dotyczącego kierunków, stron, położenia przedmiotów, określeń stosunków przestrzennych, doskonalenie koncentracji uwagi, uważnego słuchania i rozumienia instrukcji słownych

Czas realizacji: ok. 10 minut

Forma pracy: indywidualna