W rytmie - wersja ukraińska

odnajdywanie rytmów

Poziom: 0, I klasa, 5 lat, 6 lat, 7 lat

Strony: 1

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: doskonalenie spostrzegawczości, logicznego myślenia, rozwijanie wiedzy muzycznej

Czas realizacji: 15 - 20 minut

Forma pracy: indywidualna