Geometria - dyktando graficzne - wersja ukraińska

kolorowanie

Poziom: Klasa I, 6 lat, 7 lat

Strony: 1

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: nauka kolorowania według kodu

Czas realizacji: 20 minut

Forma pracy: indywidualna