Las – makieta

zajęcie plastyczno-techniczne

Poziom: 0, 5 lat, 6 lat

Strony: 2

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: ćwiczenie małej motoryki i umiejętności współpracy w grupie, uwrażliwianie na otaczający świat przyrody

Czas realizacji: ok. 45 minut

Forma pracy: grupowa lub zbiorowa