Ul dla pszczół

zajęcie plastyczno-techniczne

Poziom: 0, 4 lata, 5 lat, 6 lat

Strony: 3

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: ćwiczenie małej motoryki, ćwiczenie umiejętności tworzenia konstrukcji z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych, uwrażliwianie na otaczający świat przyrody

Czas realizacji: ok. 45 minut

Forma pracy: grupowa, zbiorowa lub indywidualna (w zależności od potrzeb i grupy wiekowej)