Na morza dnie… - makieta

zajęcie plastyczno-techniczne

Poziom: 0, 5 lat, 6 lat

Strony: 2

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: rozwijanie umiejętności pracy w grupie, ćwiczenie małej motoryki, ćwiczenie umiejętności tworzenia kompozycji z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych

Czas realizacji: ok. 45 minut

Forma pracy: grupowa lub zbiorowa