Samochód marzeń

antykolorowanka

Poziom: 0, I klasa, II klasa, III klasa, 4 lata, 5 lat, 6 lat, 7 lat, 8 lat, 9 lat

Strony: 1

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: rozwój kreatywności, umiejętności współpracy, rozwijanie motoryki małej

Czas realizacji: 10 - 20 minut

Forma pracy: indywidualna