Symetria: lustrzane odbicie - wersja ukraińska

kolorowanie

Poziom: Klasa I, 6 lat, 7 lat

Strony: 2

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: odwzorowywanie drugiej części obrazka według wzoru

Czas realizacji: 20 minut

Forma pracy: indywidualna