Układ Słoneczny

zajęcie techniczne

Poziom: 0, 4 lata, 5 lat, 6 lat

Strony: 1

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych, utrwalanie nazw kolejnych planet układu słonecznego

Czas realizacji: ok. 30 – 45 minut

Forma pracy: indywidualna lub grupowa