Zimowe drzewa

zajęcie plastyczno-techniczne

Poziom: 0, 5 lat, 6 lat

Strony: 2

Zgodność z podstawą programową: TAK

Cele: rozwój wiedzy przyrodniczej i wyobraźni, ćwiczenie motoryki małej

Czas realizacji: 30 minut

Forma pracy: indywidualna